KOMPLETNÍ
SERVIS
BUDOV

Náhradní plnění


Velká výhoda pro firmy s více jak 25 zaměstnanci.

Platné znění zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb., ukládají všem zaměstnavatelům, včetně státních institucí a rozpočtových organizací zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností (dále jen ZPS) ve výši povinného podílu. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Tento povinný podíl lze plnit podle § 81 třemi způsoby.

a) zaměstnávat občany dle povinného podílu

b) odvodem do státního rozpočtu

c) odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se ZPS.

Bod a) ideální, zákonem chtěný stav

Bod b) odvod cca 45 000,- Kč za jednoho nezaměstnaného zaměstnance se ZPS ( tj. 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy, v národním hospodářství vyhlášené za I.-III. čtvrtletí příslušného roku)

Bod c) odběr služeb či zboží od firmy Lederer za přibližně 190 540,- Kč bez DPH nahrazuje zaměstnávání jednoho zaměstnance se ZPS (tj. sedminásobek průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí příslušného roku)

Firma Lederer je zaměstnavatelem se 100% zaměstnanci se ZPS a je ze zákona oprávněna poskytovat svým odběratelům čestné prohlášení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se ZPS. Toto prohlášení bude všem odběratelům, kteří požádají o náhradní plnění zasláno ke konci roku.